Kogræsserforening

På Mosely er der en kogræsserforening.


Mosely kogræsserforening tilbyder dig, at du kan få andel i en kvie, som går på græs fra maj til november i Moselys flotte naturområde med mark, eng, sø, overdrev og skov. Ja, her er en flot biodiversitet, så kvierne spiser udelukkende hvad de finder på området.


Kogræsserforeningens formål er således, at lade dyr indgå i den nødvendige naturpleje af Mosely, og på et økologisk forsvarligt grundlag, at producere lækkert kød til foreningens medlemmer. Alle borgere bosiddende i Mariager og omegn kan optages som medlemmer.


Kvierne leveres af lokale landmænd. Kvierne, som hovedsagelig er limousiner, kommer på græs 1. maj, og 1. november bliver dyrene indfanget og slagtet på nænsom vis, og man kan efter 14 dage hente sin portion kød på ca. 60 -70 kg hos slagteren. Kiloprisen har de sidste år ligget på ca. 50-55 kr. Prisen i år er 3550 kr. for en anpart, dvs. ¼ kvie, som betales ved tilmelding.

Medlemmerne indgår i en pasnings- og tilsynsordning ca. 1 gang om måneden. Du kan på dine vagter altid følge med i, hvordan dyrene trives på Moselys skønne naturarealer.


Når kvierne er kommet på græs i maj vil alle blive inviteret til ”introduktionsdag” lørdagen efter. I juni måned holder vi årets fælles arbejdsdag og grillaften på Mosely.

Har man overskud og tid kan man tilmelde sig forskellige arbejdsopgaver fx. buskrydning og vedligeholdelse af hegn og fold. Er du interesseret kan du henvende dig til foreningens formand eller PR-mand for yderligere information.

Kjeld Bernhard Nielsen (formand) kbn@dn-mariagerfjord.dk mob nr 27 29 03 48
Per Bracher (PR-mand) per@bracher.dk mob nr 21 25 21 89