Om Mosely

Mosely tilhører Naturstyrelsen Himmerland (NST) og er siden 2012 forvaltet af foreningen Mosely’s Venner via. en forpagtningsaftale.

NST modtog Mosely i 2002 og på det tidspunkt var 2/3 af de 32 ha opdyrket. De første ca. 10 år blev Mosely forvaltet af NST Fussingø, Friluftsrådet og en lokal brugergruppe. Der blev lavet et kommissorium og en plejeplan som løbende evalueres. Som tiden er gået er det dyrkede areal blevet mindre for til sidst at blive ændret til naturforvaltning.

I 2012 trak Friluftsrådet sig ud af Mosely, og foreningen Mosely’s Venner blev dannet.

Hulvejen